نهایی شدن خرید نرم افزار مدیریت کتابخانه و انجام مراحل نصب ، راه اندازی و دادن آموزش های لازم جهت بهره برداری از نرم افزار

پس از موافقت با خرید نرم افزار ، نرم افزار مدیریت کتابخانه ی ثنا محصول شرکت پیام مشرق خریداری شده و مراحل نصب و راه اندازی آن انجام گرفت و…